Πρωτοβουλία κοινωνικής ευθύνης

Τα Σούπερ μάρκετ Γουντσίδης προσφέρουν προϊόντα καθαρισμού Klinex σε 22 δημοτικά σχολεία της Δράμας