Μέλη

 

Μέλη ΕΛ.ΟΜ.Α.Σ

Σήμερα στον ΕΛΟΜΑΣ αριθμούμε 35 μέλη – Ελληνικές Αλυσίδες Σούπερ Μάρκετ. Με 540 καταστήματα, σε κάθε γωνιά της χώρας, εξυπηρετούμε εκατομμύρια καταναλωτές, στηρίζοντας στην πράξη κάθε τοπική οικονομία όπου δραστηριοποιούμαστε και συμβάλλοντας καθοριστικά στην ενίσχυση της εθνικής μας οικονομίας.